Alžběta Hanzlová

MgA. Alžběta Hanzlová
6. 6. 1978 v Ostravě

Studium:
2002 - 2008 Fakulta výtvarných umění, VUT Brno
ateliér grafiky ak.mal. Margity Titlové-Ylovsky

1993 - 1997 SUPŠ Uherské Hradiště
obor užitá malba

Zahraniční stáže:
2004 ateliér malířství prof. Adama Wsiołkovského
Akademie výtvarných umění Krakow, Polsko

2006 ateliér malířství
Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Antalye, Turecko

Sympozia:
2007 Česko německé umělecké sympozium
Klášter Teplá, Česká republika